Gedicht 40 jaar getrouwd

De spreker denkt na over de afgelopen 40 jaar en alles wat er gebeurd is.Veertig jaar. Veertig jaar sinds ik mijn geloften uitsprak en trouwde met de liefde van mijn leven, een gedicht van vreugde en belofte voor de hele eeuwigheid. Wat een lange en bochtige weg is het geweest; er zijn dagen geweest waarop onze wederzijdse verbintenis op de proef werd gesteld, maar alles wat er in de afgelopen 40 jaar is gebeurd, heeft ons alleen maar sterker gemaakt. We hebben elkaar door ziekte heen gezien, gezien hoe onze kinderen ter wereld kwamen en opgroeiden, naast elkaar gevochten in moeilijke tijden en gestraald van vreugde tijdens hun successen. Door dit alles heen blijft dat gedicht in ons geheugen gegrift, zodat we nooit vergeten onze zegeningen te tellen – van grote overwinningen tot kleine momenten – want het gedicht ging altijd over de kleine dingen, vooral als je het bekijkt in de context van de voorbije tijd. Als we terugkijken op het gedicht waarmee het allemaal begon, laten we dan koesteren wat vandaag de dag nog steeds geldt: Ik zal van je houden tot het einde van het leven. Op nog eens 40 mooie jaren!

De spreker is dankbaar voor hun echtgenoot en het leven dat ze samen hebben.Het leven is kostbaar en ik zou niet dankbaarder kunnen zijn dat ik mijn echtgenoot aan mijn zijde heb. We vierden onlangs ons 40-jarig huwelijk, en het was een ceremonie van vreugde die gevuld was met gelach, liefde en natuurlijk taart! Terugkijkend op ons leven samen is het moeilijk te geloven hoeveel we bereikt hebben. We zijn een onwrikbare steun voor elkaar geweest in moeilijke tijden en hebben elkaars successen gevierd. We hebben elkaar voortdurend gestimuleerd om te groeien in ons eigen begrip en waardering van de wereld om ons heen. Ik ben ook verbaasd over ons vermogen om samen te blijven leren – of het nu is door het lezen van boeken of het volgen van lessen waar we samen van kunnen genieten. Elk gedicht dat ik schrijf of elk gedicht dat we voordragen, herinnert ons eraan hoe gelukkig we zijn dat we elkaar hebben op deze levensreis. 40 jaar getrouwd zijn is een waar bewijs van onze toewijding en veerkracht – we hebben echt iets moois gecreëerd uit de complexiteit van het leven. Ik zal me voor altijd dankbaar voelen voor de liefde die we met elkaar delen en alles wat we in de loop der tijd samen hebben meegemaakt. Onze relatie blijft groen, evolueert voortdurend met elk voorbijgaand jaar, maar blijft toch zeer geworteld in wie we zijn als individuen – dat maakt het zo’n ongelooflijk geschenk. Op de komende jaren – nog lang en gelukkig!

De spreker kijkt uit naar de volgende 40 jaar met hun echtgenoot.Het leven is onvoorspelbaar en verandert voortdurend, daarom kan het maken van plannen voor de toekomst zo ontmoedigend lijken. Maar het is ook waarom het vieren van mijlpalen als een 40-jarig huwelijksfeest zo bijzonder is: ze markeren positieve punten van vooruitgang tegenover de onzekerheden van het leven. Ik weet dat mijn echtgenoot en ik samen nog vele jaren voor de boeg hebben als we deze reis blijven maken, maar ik ben ook dankbaar dat we na vier decennia samen deze mijlpaal hebben bereikt. Het gedicht “40 jaar getrouwd” van Charles Stuart Calverley drukt het sentiment perfect uit: “We hebben gefronst en geglimlacht, ons geërgerd en verzoend; en sommige bittere tranen van verdriet hebben we vergoten/Vertig lange jaren geleden Lijkt nog maar gisteren, toen alles gloeide/met wederzijdse liefde, onze harten verenigd waren.” Ik ben er trots op zo’n gedicht te delen met mijn echtgenoot op hun 40-jarig huwelijksjubileum – en kijk vol optimisme en vreugde uit naar de komende jaren. Ik weet dat er ongetwijfeld nog meer glimlachen, frustraties, ups en downs zullen zijn; maar als we de eerste veertig jaar hand in hand doorkomen, dan zijn er zeker nog mooiere dagen in het verschiet. Kom maar op met nummer vijftig!gedicht 40 jaar getrouwd 2022-11-25-00-42-12-4

De spreker dankt God voor hun gelukkige leven samen.Het was een eer om uitgenodigd te zijn om het afgelopen weekend 40 jaar getrouwd te gedenken. Toen ik het publiek bijeen zag komen om de verbintenis van twee dierbare vrienden te vieren, kon ik niet anders dan ontroerd zijn door de pure kracht van geloof en toewijding. Toen ze hun dankdicht aan God lazen voor hun gelukkige leven samen, voelde ik een diep gevoel van dankbaarheid in mij opwellen. Het gedicht ging over hoe God in de loop der jaren op zoveel manieren voor hen heeft gezorgd – van hulp bij het nemen van goede beslissingen in moeilijke tijden tot het geven van troost tijdens moeilijke momenten – en hoe dankbaar ze daarvoor zijn. Het gedicht merkte ook op dat zonder Gods genade en wijsheid die hen leidde, hun huwelijk niet zo lang zou hebben overleefd. Het was een mooie herinnering aan hoeveel we onze schepper verschuldigd zijn voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en hoe gezegend we zijn om elkaar in ons leven te hebben. Moge hun liefde met de dag helderder blijven schijnen! Nogmaals bedankt Heer! Amen!

De spreker raadt anderen aan een echtgenoot te vinden waarmee ze oud kunnen worden.Het is belangrijk een metgezel te vinden met wie je oud kunt worden. Niemand weet dit beter dan de dichter Robert Browning die ‘Grow Old Along With Me’ schreef. Dit gedicht, dat al meer dan 40 jaar traditioneel wordt gebruikt bij bruiloften, is een mooie herinnering aan het belang van het vinden van iemand met wie je de reis van het leven kunt delen. Naarmate de tijd verstrijkt, kunnen fysieke verschijningen veranderen en passies afnemen, maar iemand aan je zijde hebben die je nog steeds begrijpt en van je houdt op emotioneel en spiritueel niveau is van onschatbare waarde. Maar er is werk voor nodig. Het vereist geduld, begrip, wederzijds respect en inzet van elke partner. Met andere woorden: beoefen actief luisteren, los conflicten vreedzaam op en zoek altijd naar wat je bindt in plaats van de verschillen te accentueren. Als mensen hun hart openstellen en genoeg vertrouwen hebben om rekening te houden met praktische zaken, verrassende veranderingen in het leven en hoe die zich gedurende vele jaren vormen, kunnen ze troost en geluk vinden door een relatie die ze tot het einde toe volhouden.

§ EINDE VAN DOCDe spreker gelooft dat een goed huwelijk het waard is om voor te vechten.Als je de werkelijke waarde van een huwelijk overweegt, moet je denken aan het gedicht “40 jaar getrouwd” van Thomas Southerland. In het gedicht denkt de spreker na over zijn lange huwelijk en merkt op dat het heel wat ups en downs heeft gekend. Ze geven toe dat het moeilijke tijden zijn geweest, maar concluderen uiteindelijk dat het de moeite waard is om zo lang mogelijk door te vechten. Dit gedicht illustreert inderdaad hoeveel een goed huwelijk voor een stel betekent – niet alleen in termen van kameraadschap en vreugde, maar ook in termen van kracht. Het gedicht suggereert dat er moeilijke tijden zullen zijn, maar spreekt ook over de kracht van toewijding: welke problemen zich ook voordoen tussen twee mensen die diep genoeg van elkaar houden om getrouwd te zijn, ze weten dat het huwelijk waardevol is en de moeite waard om bij elkaar te blijven. Het is misschien deze standvastige geest die een huwelijk zijn strijd waardig maakt; door hun wederzijdse inspanningen en energie in te zetten voor elkaars welzijn gedurende vele jaren, cultiveren echtparen iets dat krachtiger is dan een vluchtig moment ooit zou kunnen opleveren. Een goed huwelijk kost misschien moeite om in stand te houden, maar is uiteindelijk absoluut de moeite waard om voor te vechten. Bovendien zijn er misschien geen echtgenoten of echtgenotes – in het gedicht of in het echte leven – die meer geworteld zijn in de investering dan degenen die de grens van vier decennia hebben bereikt. Zelfs als het soms moeilijk wordt, hebben deze stellen een vastberadenheid getoond die hen jaar na jaar naar elkaar terugleidt – een bewijs van de ware beloning van hard en slim vechten voor waar je in gelooft.

De spreker is trots op hun langdurige huwelijk.Het huwelijk is een verbintenis die niet lichtvaardig moet worden opgevat – voor velen is het de basis van elke succesvolle relatie. Voor ons zijn het veertig geweldige jaren van groei en liefde geweest. We hebben zoveel gedeeld: ons gelach, onze tranen en onze tussenmomenten. Zoals in de meeste huwelijken zijn we tegenslagen tegengekomen die de band tussen ons op de proef stelden. Maar welke wegversperringen er ook op ons pad kwamen, we bleven standvastig op het pad naar elkaars hart. Om deze speciale mijlpaal te markeren, schreef ik een gedicht over onze liefde voor elkaar — 40 jaar getrouwd — waarin ik uitdruk wat we voor elkaar betekenen en hoe dankbaar ik ben voor ons huwelijk. Veertig lange jaren naast elkaar staan als beste vrienden; ik zou niet trotser en dankbaarder kunnen zijn voor dit geweldige geschenk! Zelfs na al die jaren samen voelen we nog steeds dezelfde vonk van liefde tussen ons die ons in de eerste plaats voor elkaar deed kiezen. Op nog vele vreugdevolle jaren samen!Het huwelijk is hard werken, maar het is het uiteindelijk waard.Het huwelijk is geen gemakkelijke onderneming. Het kan een zware en uitdagende reis zijn, gevuld met compromissen, onderhandelingen, moeilijkheden, hartzeer en frustraties. Maar het is ook rijk aan gelach, vreugde en voldoening. Hoewel het hard werken is, betekent dat niet dat het huwelijk een sleur of karwei hoeft te zijn. Echte toegewijde kameraadschap kost tijd en moeite om te voeden; je moet van jezelf geven als je van je echtgenoot wilt ontvangen. Denk maar aan gedicht 40 jaar getrouwd: “Het is zo’n lange tijd en toch begrijp ik het gedicht zo intens, want het leidt me steeds dichter op het pad van het huwelijk…” Het gedicht vat de uitdaging en de beloning samen van het zijn in een liefdevol huwelijk. Ondanks alle ups en downs is het huwelijk, als het goed wordt uitgevoerd, een prachtige reis vol liefde en wederzijdse steun – waardoor het uiteindelijk meer dan de moeite waard is! !!!!!!